INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Utworzono: wtorek, 22, maj 2018 09:25
Poprawiono: środa, 03, kwiecień 2019 11:30
Opublikowano: wtorek, 22, maj 2018 09:25
Odsłony: 29147

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:


1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku ul. Kamienna 15; 15 – 021 Białystok;
2. W Szkole Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku; 15 - 021 Białystok, ul. Kamienna 15 oraz pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku dokumentów aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty będą przechowywane przez okres jednego roku.
6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Izabela Remjasz
Dane kontaktowe nr telefonu do Placówki - 85 7415981
Dane mailowe – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.